Home » Qui sommes-nous ? » Les saints de l’Oratoire

Les saints de l’Oratoire

St François de Sales (1567-1622)

St Luigi Scrosoppi (1804-1884)

Bx Giovanni Giovenale Ancina (1545-1604)

Bx Antonio Grassi (1592-1671)

Bx Sebastiano Valfrè (1629-1710)

Bx Joseph Vaz (1651-1711)

Bx John Henry Newman (1801-1890)

Bx Salvio Huix Mirapeix (1877-1936)